rezervasyon

Rezervasyon Form

Giriş
Çıkış
Kişi
1
1 2 3

SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMLAR 1.1 İlerleyen maddelerde MÜŞTERİ olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişidir. OTEL olarak anılacak olan ise “Nishant Boutique Hotels, Halaskargazi Mahallesi Bahtiyar Sokak No:10/3 Şişli - Istanbul TURKEY” posta adresi olan “www.nishanthotel.com” internet sitesidir.

1.2 İlerleyen maddelerde Müşteri ve Otel, “TARAFLAR” olarak anılacak olup, iş bu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, www.nishanthotel.com internet sayfasında yer aldığını, www.nishanthotel.com internet yapılan rezervasyonlarda Rezervasyon Sahibi ve Otel aşağıda belirtilen maddelerin geçerliliğini karşılıklı olarak kabul etmiş sayılırlar.

1.3.Otel ve Rezervasyon sahibi, karşılıklı ve yazılı olarak anlaşarak, farklı şartlarda bir sözleşme yapabilir. Böyle bir durumda sonradan yapılan sözleşmedeki koşullar geçerli olur. Ek sözleşmede belirtilmeyen hususlar bakımından bu burada yazılı hükümler (Online Rezervasyon Kural ve Şartları) geçerli olur. İşbu Online Rezervasyon Kural ve Şartlarının uygulanmasında Türk Hukuku geçerlidir. Online Rezervasyon Kural ve Şartları sözleşmemiz güncellenebilmektedir.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU ve SÜRESİ 2.1 İş bu sözleşme uyarınca OTEL, MÜŞTERİ’nin talebi üzerine www.nishanthotel.com internet sayfasında bulunan rezervasyon formu aracılığı ile belirtilen tarihlerde OTEL’de konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür. (İleride “HİZMET” olarak anılacaktır.)

2.2 İş bu sözleşmenin imzalanması (rezervasyon anında kabul edilmesi) ile birlikte MÜŞTERİ, OTEL tarafından belirlenen konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini ve bunlara riayet edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3 İşbu sözleşme akdedildiğinden itibaren OTEL, MÜŞTERİ’nin talebini teyit edecektir.

2.4 İşbu sözleşme HİZMET’in satın alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup, HİZMET süresince herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise HİZMET süresinin sonunda MÜŞTERİ OTEL’den ayrıldığı andan itibaren geçersiz sayılacaktır. İhtilaf vukuunda, ihtilafın kesin çözümüne kadar işbu sözleşme geçerli olacaktır.

MADDE 3: KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ 3.1 HİZMET rezervasyonu MÜŞTERİ tarafından www.nishanthotel.com internet sayfasında yer alan rezervasyon formunun eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulması yoluyla gerçekleştirilir.

3.2 MÜŞTERİ, rezervasyonunu iptal etmek veya rezervasyonunda herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumlarda bizzat kendisi veya kendisi tarafından açıkça yetkilendirilmiş olan vekili tarafından iş bu sözleşmede MADDE 5’te belirtilen koşulları kabul etmek ve yerine getirmek kaydıyla, www.nishanthotel.com internet sayfası üzerinden rezervasyon sonrasında MÜŞTERİ’ye gönderilen elektronik postada yer alan internet adresi aracılığıyla HİZMET bilgilerine internet üzerinden erişerek iptal veya değişiklik işlemi gerçekleştirebileceği gibi, “+90 (212) 230 13 10” numaralı telefondan OTEL’e ulaşarak rezervasyon ofisi ile iletişime de geçebilir.

3.3 0-6 yaşına kadar olan çocuklar için ücretsiz 6-12 yaş çocuklar için %50 oranında indirim uygulanacak olup, çocuk indirimleri aynı odada konaklayan en az 1 yetişkin olması durumunda geçerlidir. Aksi halde çocuk indirimi uygulanmaz.

3.4 Çocuk yaşları rezervasyonun yapıldığı tarih dikkate alınarak hesaplanır. MÜŞTERİ, OTEL’e giriş esnasında rezervasyonda belirtilen bilgileri Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca geçerli sayılan resmi bir kimlik belgesi ile belgelemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ belgeleyemediği her çocuğun yetişkin olarak sayılması halinde oluşacak fiyat farkını OTEL’e ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 MÜŞTERİ OTEL’e rezervasyon anında belirttiği kişiler dışında farklı veya fazla kişi/kişiler ile gelmesi halinde meydana gelecek her türlü fiyat farkını OTEL’e girişi sırasında ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. OTEL müsait olmadığı durumlarda haber vermeksizin getirilen fazla kişileri kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.

MADDE 4: ÖDEME ŞEKLİ 4.1 MÜŞTERİ, online rezervasyon işlemi sonrasında yönlendirildiği ödeme ekranında kendi kredi kartı bilgilerini girerek ödemesini 3D Secure güvenlik sistemi ile güvenli şekilde gerçekleştirecektir. Toplam konaklama miktarı rezervasyon yaptırmış olduğunuz kredi kartınızdan online rezervasyon işlemi sırasında tahsil edilecektir. Oda fiyatlarına %8 KDV dahildir.

4.2 OTEL, MÜŞTERİ’nin ödeme yaptığı kredi kartı bilgilerinin saklanmadığını, kopyalanmadığını ve kopyalanmasını engelleyen güvenlik sistemlerinin bulunduğunu ve MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder. Ancak MÜŞTERİ’nin ödeme esnasında kullandığı bilgisayarda bulunan güvenlik ile ilgili açıklar, bilgi kopyalama ve toplamaya yarayan programlar ve MÜŞTERİ’nin dikkatsizliğinden kaynaklanacak bilgi, belge ve sırların üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bundan doğacak zarardan hiçbir şekilde OTEL sorumlu değildir.

4.3 MÜŞTERİ, OTEL’e giriş yaparken ödemenin yapıldığı kredi kartının aslını veya ön yüzünün fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumlardan kaynaklanan sorunlarda OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.4. MÜŞTERİ’nin, HİZMET ile ilgili faturası OTEL’den ayrılırken verilecektir. Eğer MÜŞTERİ faturasını almaz ise OTEL ile irtibata geçerek faturasının bildirdiği bir adrese gönderilmesini sağlayabilir. Adresin yanlış olması, MÜŞTERİ’nin adreste bulunmaması ve alıcının belirtilmemesi gibi durumlardan ötürü faturanın alınmamasından OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.5 KAMPANYA adı altında yapılan satışlarda MÜŞTERİ’nin ödeme yaptığı kampanya fiyatının azalması veya artması satın alınan fiyatı hiçbir sebeple etkileyemez. MÜŞTERİ satın aldığı gün ve saat itibariyle geçerli olan HİZMET bedeli üzerinden faturalandırılır.

MADDE 5: REZERVASYON DEĞİŞİKLİK, İPTAL ve İADE KOŞULLARI 5.1 MÜŞTERİ, talebi doğrultusunda gerçekleştirilen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farklarını eksiksiz ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklik işlemi gerçekleştirildikten sonra fiyat farkı tutarı 48(kırk sekiz) saat içerisinde OTEL’e ödenmediği takdirde fiyat farkını oluşturan değişiklik talebi geçersiz sayılacaktır.

5.2 MÜŞTERİ, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini en geç HİZMET’in başlayacağı günden 48 saat öncesine kadar OTEL’e bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen tarihten sonra bildirilecek değişiklik taleplerini OTEL müsaitliği doğrultusunda kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.

5.3 Belgelenmiş mücbir sebepler (ölüm, kaza vs.) dışındaki iptal ve iade talepleri rezervasyonun yapıldığı tarihi takip eden 20(yirmi) gün içerisinde MÜŞTERİ tarafından OTEL’e bildirildiği takdirde peşin veya taksitli satışlar için öncelikle bankaya ödenen veya ödenecek olan tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek, talebin bildirilmesini takip eden 10(on) iş günü içerisinde veya 20(yirmi) günden sonra yapılan taleplerde ise öncelikle bankaya ödenen veya ödenecek olan tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek, kalan meblağdan %15’i(onbeş) No-Show bedeli düşüldükten sonra geriye kalan tutar HİZMET bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılmasından sonra MÜŞTERİ’ye ait bir banka hesabına havale yapılmak suretiyle iade edilir.

5.4 HİZMET başlangıç tarihine 48 saat kala yapılan iptal ve iade taleplerinde; öncelikle bankaya ödenen veya ödenecek olan tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek, kalan meblağdan %15’i(onbeş) No-Show bedeli düşüldükten sonra geriye kalan tutar HİZMET bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılmasından sonra MÜŞTERİ’ye ait bir banka hesabına havale yapılmak suretiyle iade edilir.

5.5 HİZMET başlangıç tarihine 48 saatten daha az kala yapılan iptal ve iade taleplerinde; rezervasyon yaptırmış olduğunuz oda tipinin birinci gece ücreti iptal bedeli faturalandırılacak ve kalan tutardan öncelikle bankaya ödenen veya ödenecek olan tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek, kalan meblağdan %15’i(onbeş) No-Show bedeli düşüldükten sonra geriye kalan tutar HİZMET bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılmasından sonra MÜŞTERİ’ye ait bir banka hesabına havale yapılmak suretiyle iade edilir.

5.6 Otel giriş tarihinden 24 saat veya daha az kala yapılan rezervasyon iptallerinde konaklama ücreti toplam tutarı faturalandıracaktır.

5.7 KAMPANYA adı altında gerçekleştirilen satışlarda iade işlemi yapılmayacaktır. MÜŞTERİ otele ödediği HİZMET bedelini, kendi belirleyeceği bir başka tarihte satın alacağı HİZMET bedelinin toplam tutarından düşülmesi şeklinde kullanabilir.

MADDE 6: KONAKLAMA ŞEKLİ 6.1 OTEL’de konaklayan her kişi kimlik bilgilerini ibraz etmek zorundadır.

6.2 Giriş sırasında MÜŞTERİ’nin rezervasyon ekranında girdiği bilgiler ve kimliği kontrol edilecektir. MÜŞTERİ’nin yanlış bilgi vermesinden doğacak ekstraları OTEL’e ödemeyi MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 OTEL’e kabul saati 14.00’dır. MÜŞTERİ bu saatten önce OTEL’e varmış olsa dahi odasını en erken 14.00 itibariyle alacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 HİZMET süresi dolduğunda MÜŞTERİ odasını en geç saat 12.00’da teslim etmek zorundadır. Saat 12.00 - 16.00 arası teslim edilen odalar için odanın bir gecelik konaklama hizmet bedelinin %50(elli)sini, saat 16.00’dan sonra teslim edilen odalar için bir gecelik konaklama hizmet bedelinin tamamının hesabına işleneceğini ve çıkış esnasında tahsil edileceğini MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 MÜŞTERİ odasını teslim ettikten sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6 Otelimize giriş işlemleriniz sırasında konaklamanız süresince gerçekleştireceğiniz harcamalarınız için kredi kartınızdan ön provizyon ya da Türk Lirası, Euro ve Dolar olarak nakit depozit alınacaktır. Bu belirli bir tutarın otelimizde gerçekleştireceğiniz geceleme sayısı ile çarpımına eş değer olacaktır.

6.7 OTEL evcil hayvan kabul etmemektedir.

6.8 OTEL yılın herhangi bir döneminde misafir yoğunluğuna göre konsept değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

6.9 Online rezervasyon işlemleri sırasında gerçekleştirmiş olduğunuz servis taleplerinizi, otelimizin müsaitliği doğrultusunda gerçekleştirilebilmektedir.

6.10 MÜŞTERİ OTEL’e yerleştikten sonra mücbir sebepler (doğal afetler, kazalar vb.) dışında OTEL’in sorumluluklarını yerine getirmemesi hariç herhangi bir nedenle HİZMET’ten vazgeçmesi durumunda konaklama ücretinin tamamını ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7: TARAFLARIN SORUMLULUKLARI 7.1 MÜŞTERİ OTEL’in sunduğu hizmet kalitesinden memnun kalmadığı takdirde durumu OTEL temsilcisine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi hallerde OTEL tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş olarak kabul edilecek ve bu durum ile ilgili olarak herhangi bir talep hakkının da olmayacağını/olamayacağını, kendi hür iradesi ile geri dönülmez olarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 MÜŞTERİ işbu sözleşmede bulunan maddelerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda OTEL’in uğrayacağı zararı ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 OTEL MÜŞTERİ’ye HİZMET süresi boyunca güvenli bir ortam sunmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8: DİĞER HÜKÜMLER 8.1 Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekât, sel, yangın vb. tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler sayılacak olup bu tür durumların meydana gelmesi durumunda OTEL HİZMET vermeye devam edemeyebilir veya MÜŞTERİ’yi aynı ya da başka bölgede aynı seviye bir başka tesiste konaklatabilir.

8.2 OTEL, bayram, yılbaşı vb. özel ve resmi tatil günlerinde özel geceler düzenleme hakkını ve düzenlediği gecenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

8.3 İş bu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözülmesi gerektiğinde T.C. İstanbul İli mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 9: HÜKÜMLERİN AYRILABİLİRLİĞİ 9.1 Şayet iş bu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelir ise, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır.

9.2 Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.

9.3 Ayrıca, iş bu sözleşmede yer alan koşullardan herhangi birisinin TARAFLAR’ca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.

MADDE 10: DELİL SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ, iş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta OTEL’e ait olan kayıtların, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, faks kayıt, yazı ve çıktılarının, HUMK’un ilgili maddeleri uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11: FERAGAT 11.1 İş bu sözleşmeden TARAFLAR’a verilmiş haklardan feragat, ancak ve ancak yazılı şekilde düzenlenmesi halinde geçerlidir.

11.2 TARAFLAR’dan birinin, diğer tarafın iş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirmesini talep etmedeki ihmali, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmekten tamamıyla feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi; bu yükümlülüklerin daha sonra yerine getirilmesinin talep edilmesini de engellemez, herhangi bir şekilde sözleşmenin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz.

11.3 İşbu sözleşme gereğince, TARAFLAR’ca yerine getirilmesi zorunlu olan hususların gerçekleştirilmediği hallerde taraflardan birinin o defaya mahsus olmak üzere hakkın kullanımından feragat etmesi ya da hakkı kullanmayı ihmal etmesi, sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına göz yumulduğu ve söz konusu yükümlülüğün ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilemez.